Firma lühitutvustus

OÜ Ottson on tegutsenud alates 2001. aasta juulist. Peamiseks tegevusalaks oli transporditeenuse osutamine poolhaagiste ja kalluritega ning lisaks tegeleti ehitusmaterjalide vahendusega. 2009. aastal laiendas ettevõte oma tegevusvaldkonda ning lisandus teede ja platside ehitus ning hooldus, mis kujunes 2010. aastast ettevõtte peamiseks tegevusalaks. 2012. aastal lisandus põhitegevusele veetrasside ehitustegevus.

 

Meie eesmärgiks on olla usaldusväärseks partneriks teede- ja välistrasside ehitusel ning veoteenustel. Me püüame oma klientidele alati pakkuda parimat
teenindust. Peame väga oluliseks anda oma klientidele realistlikke lubadusi ja peame nendest ka kinni. Tahame olla oma tegevuses efektiivne, arvestada klientide, töötajate ja ühiskonna huvide ning vajadustega.

 

Ettevõtte kvaliteedi- ja tööohutusalased juhtpõhimõtted:

Paindlikkussuudame kiiresti reageerida ehitusteenuse ja trantspordi teenuse tellija soovidele

Kvaliteedinõuetele vastavad teenused – tagame ehitusteenuse tellijale tähtaegsed ning projekti tehnilistele nõuetele vastavad teenused; kasutame nõuetekohaseid materjale; jälgime koostööpartnerite tegevuse nõuetele vastavust; täidame koostööpartneritega sõlmitud kokkuleppeid

Projektide tulemuslikkus – jälgime pidevalt oma tegevuse tulemuslikkust, et tagada ettevõtte jätkusuutlik areng

Ohutu töökeskkond ja kaasaegsed töövahendid – järgime seadusandlikke nõudeid; hindame iga objektiga seotud riskid; tagame töötajatele nõuetekohase töökeskkonna, vajalikud isikukaitsevahendid ning kaasaegsed töövahendid vältimaks tööõnnetusi ja vigastusi.