Teede ehitus ja pinnasetööd

 

Teostame järgmisi ehitustöid:

Tee-ehitustööd:
 • teede ja platside ehitus, remont ja taastamine;
 • sillutiskivide (tänavakivide) ja munakivide paigaldus;
 • äärekivide paigaldus;
 • liiva- ja killustikualuste ehitamine;
 • asfalteerimistööd;
 • pindamistööd;
 • mulla- ja kaevetööd;
 • maastikukujundustööd;
 • haljastustööd.
Hoonete ehitus:
 • ehitusplatsi ettevalmistus;
 • hoone süvendi ja vundamentide kaevetööd;
 • paekivi ja betooni piikamistööd;
 • lammutustööd;
 • välja kaevatud materjali äravedu ja utiliseerimine;
 • vundamentide ja põranda alused;
 • tagasitäided;
 • pinnase planeerimine;
 • trassitööd;
 • mahutite paigaldamine.
Materjali müük, vedu paigaldamine:
 • betoonkillustik fr. 0/70;
 • killustik fr. 32/64, 16/32, 4/16, 4/64, 4/32, 0/63, 0/32 (segu nr. 4);
 • Täiteliiv, ehitusliiv, kruus, pestud paekiviliiv fr. 0,064/4;
 • täitepinnas;
 • freesasfalt;
 • sõelutud mult, täitemuld;
 • äärekivid, sillutuskivid, graniitkivid.
Teenuste loetelu ei ole kaugeltki lõplik! Vaata meie poolt varasemalt teostatud töid.
Vajadusel nõustame, soovitame ja aitame leida parima lahenduse erinevates olukordades.

Soovime olla oma klientidele usaldusväärne partner ning pidada kinni antud lubadustest ja tähtaegadest.

Meie eesmärk on osutada tellijatele ja koostööpartneritele kompleksset ning kvaliteetset teenust.
Kõigile tehtud töödele anname 2-aastase garantii!
Oleme registreeritud majandustegevuse registris, majandustegevusteadete numbrid EEH008623 (tee ehitamine), EEH004470 (hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamine), ETK000122 (avalikult kasutatavate teede korrashoid) ja EEO002069 (omanikujärelevalve).