Veoteenused

Meie firma pakub paindlikku ja operatiivset veoteenust. Hindame kokkulepetest kinnipidamist ning pöörame suurt tähelepanu autopargi korrashoiule. Meie professionaalne meeskond on taganud ettevõtte kiire arengu. Ettevõttel on riigisiseste ning rahvusvaheliste autovedude tegevusload. Alustasime oma tegevust ühe kallurveokiga, kuid tänu tellimuste pidevale kasvule on ettevõttel nüüdseks üle kümne veoki. Oleme spetsialiseerunud puisteveoste ja elementide vedudele. Oleme valmis teid veoküsimuste lahendamisel igati aitama. Veoautopargiga saab tutvuda siit.

 

Tellimusi võtame vastu ottson@ottson.ee või telefoni teel +372 5018900. Tellimuses palume ära märkida aeg, täpne asukoht, masina vajadus, missuguseid töid on kavas teha ja kui suures mahus.  Internetitellimustele vastatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul. Telefoni teel vastuvõetavas tellimuses täpsustame tingimusi (püüame ühiselt leida töö jaoks kõige sobivama masina, lepime kokku masina saamise aja).Tellimuse aluseks on kliendileping ja/või garantiikiri, mille on allkirjastanud äriühingu juhatuse liige või volitatud isik koos volikirjaga. Volitusi mitteomav isik garanteerib isiklikult arve tasumise. Tellija on kohustatud tasuma arve vastavalt kokkuleppele tähtajaliselt.

Tööle lisandub kuni 1 tund (kohale- ja tagasisõit Tallinna piires) või transporditasu.
Töö lõpetades võtab masinajuht saatelehele allkirja teenuse osutamise kohta ja annab ühe koopia tellijale.


Võta meiega julgelt ühendust ja küsi pakkumist!